Последни новини
Заявления за участие в новия конкурс за генерален адвокат в СЕС ще се подават до 19 юни
05.06.2015

     Министърът на правосъдието обяви днес начало на нова конкурсна процедура за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС). Обявлението за това е публикувано в „Държавен вестник“, в БТА, в два централни ежедневника, както и на сайта на МП (в рубриката „Кариери“), каквото е нормативното изискване.   
    В обявлението е посочен и срокът, в който кандидатите могат да подадат заявленията си за участие в конкурса - до 17:00 ч. на 19.06.2015 г. в деловодството на Министерство на правосъдието. Подаването може да става лично, чрез изрично упълномощено лице или по пощата
     Критериите, на които следва да отговаря кандидатът за генерален адвокат в Съда на ЕС, са посочени в чл.5 на Постановление № 214 на Министерския съвет  от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд. Последната промяна в постановлението е от 22 май т.г.
    Конкурсната процедура ще се състои на два етапа - езиков изпит и събеседване в открито заседание с издържалите езиковия изпит кандидати.
    Протоколите на комисията, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с избора ще бъдат поставяни на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието и публикувани на интернет страницата на ведомството.
    Процедурата за избор на кандидат на България за генерален адвокат в Съда на ЕС се организира за втори път, след като на 30 март т.г. комисията по избора не обяви финалист в конкурса, който беше стартиран на 6 януари т.г. Веднага след това Министерството на правосъдието се ангажира и спешно предложи промени в ПМС № 214 от 21.09.2010 г., които да отразят идентифицираните недостатъци на дотогавашната уредба, създали проблеми при провеждането на конкурса, и да гарантират провеждането на нов пълноценен избор за излъчване на генерален адвокат. С промените бяха поправени редица процедурни дефекти, както и пропуски в системата от критерии за избор.
  Цялото обявление можете да прочетете в рубриката „Кариери” на сайта на МП.

     

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ