Последни новини
Министър Христо Иванов издаде заповеди за вписване на 79 нови нотариуси
25.06.2015

     Министърът на правосъдието Христо Иванов издаде заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните общо 79 кандидати за нотариуси за съответните съдебни райони. Заповедите са публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието, в рубриката „Кариери“, и са качени на таблото за обяви в МП.
   По закон заповедите за вписване в регистъра се обявяват на кандидатите за съответния район и на Съвета на нотариусите. Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс  в 14-дневен срок, считано от датата на обявяването им.
   Конкурсът бе обявен през ноември м.г. за заемане на 111 вакантни места за нотариуси в общо 60 съдебни района в страната.  Заявления за участие подадоха общо 684 кандидати, до участие окончателно бяха допуснати 629 души, но 43-ма от допуснатите не се явиха на писмения изпит. В крайна сметка, до устен изпит бяха допуснати 113 души, изкарали не по-малко от Добър/4/, от тях 93-ма издържаха успешно и този изпит с оценка не по-малко от Добър /4/, но 14 отпаднаха от класацията при подреждането по райони с оглед заявените от тях предпочитания. В резултат на това конкурсът приключи със 79 заети места.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ