Последни новини
Експерти ще обсъждат национален план срещу насилието и лошите условия в затворите и арестите
08.07.2015
      На 9 юли 2015 г., от 9:30 ч., в Гранд хотел София (ул. „Гурко“ № 1) ще бъде открита двудневна кръгла маса на тема „Изпълнение на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и на пилотното решение „Нешков и други срещу България“, постановено от Европейския съд по правата на човека“. Форумът е организиран от Съвета на Европа и Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ) в сътрудничество с Министерство на правосъдието.
      Неговата цел е да бъдат разменени становища за мерките за изпълнение на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ) и решението на ЕСПЧ пилотно решение Нешков и други срещу България, постановено на 27 януари т.г., в сила от 1 юни 2015 г. Очаква се на форума да бъде обсъден и приет подробен национален план за действие за решаване на проблемите относно лошото третиране в затворите и в арестите, осигуряване на условия на задържане в съответствие с европейските стандарти, както и създаване на ефективни вътрешноправни средства за защита срещу лоши материални условия и пренаселеност в местата за лишаване от свобода. Кръглата маса е разделена на четири тематично обособени части, съответно: мерки срещу полицейско насилие, мерки срещу насилието в затвора, създаване на ефективни превантивни и компенсаторни средства за защита по отношение на условията на задържане, справяне с пренаселеността в затворите и лошите материални условия.  
      Окончателният план за действие впоследствие ще бъде внесен за одобрение в Министерския съвет на Република България.
Кръглата маса ще бъде открита от президента на Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа г-н Микола Гнатовски, заместник-министъра на правосъдието г-н Андрей Янкулов и заместник-министъра на МВР г-н Красимир Ципов.
      На форума ще участват представители на МВР, магистрати, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, на омбудсмана на Република България, представители на неправителствени организации, а така също и членовете на работната група по изпълнение на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека „Нешков и други срещу България“, създадена със заповед на министъра на правосъдието.   
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ