Последни новини
Системата за изпълнение на наказанията има потенциал, трябва да се стимулират почтените професионалисти
09.07.2015
      Няма спор, че решението за подобряване на материалните условия в местата за задържане, се основава на инвестициите в съществуващия сграден фонд или изграждане на нови места. По проблема за третирането на хората в затворите, обаче, е нужна промяна и в манталитета, нагласата към тази категория граждани. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов, при откриването на двудневна кръгла маса на тема „Изпълнение на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и на пилотното решение „Нешков и други срещу България“, постановено от Европейския съд по правата на човека“.
       „Основните цели на наказанието са да изолира принудително от обществото онези, за които е доказано, че са нарушили правилата за поведение за определен период или да даде шанс на тези хора да бъдат отново пълноценни граждани. Докато продължаваме да смятаме, че наказанието се налага с първата, а не с втората цел, напредъкът ще е нищожен“, каза заместник-министър Янкулов.
       Той призна, че страната ни търпи обективни критики от КПИ, във връзка с които се търси подкрепата на Съвета на Европа и диалог за намиране на адекватните решения.
       В публично изявление на КПИ относно България от март т.г. се отчитат съществени недостатъци, особено по отношение на полицейското задържане и местата за лишаване от свобода. По време на посещенията си през 2010, 2012, 2014 и 2015 г. делегациите на КПИ са отчели липса на решителни действия от страна на властите.
      При тазгодишното си посещение представителите на КПИ са получили оплаквания за умишлено физическо малтретиране на лица, задържани от полицията, както и за хора, които били арестувани, но не им била предоставена възможност да уведомят за задържането си лице по техен избор.
       „Системата за изпълнение на наказанията в България има потенциал да реализира нужната промяна. Най-важната част от всяка система на управление са хората. На компетентните и почтени хора трябва да им бъде даден шанс да заемат ключовите позиции, за да започнат нещата да се променят“, каза още заместник- министърът на правосъдието.
По думите му, трудно е, обаче, да се постигне резултат при един сериозно намален бюджет на ГДИН, който изправя системата пред допълнителен стрес заради недостига на средства.
       Заместник-министърът на МВР Красимир Ципов изтъкна, че сме свидетели на изработване на първия етичен кодекс на полицията и на инструкция за оборудване на помещенията за задържане. „Въпреки това, в контекста на последните събития, изглежда че тези мерки се оказват недостатъчни“, призна Ципов.
       Председателят на КПИ Микола Гнатовски заяви, че без открит диалог между националните власти и международните субекти няма да е възможно да се преодолеят проблемите. Публичното изявление в този смисъл не трябва да се разглежда като инструмент за подпомагане на националните власти да решат проблемите. Трябва да се вземат ясни практически мерки, както и да се създаде професионална култура в полицията, че насилието е недопустимо.
      На форума, организиран от Съвета на Европа и Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ), в сътрудничество с Министерство на правосъдието, присъстваха представители на МВР, магистрати, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерството на правосъдието, на омбудсмана на Република България, представители на неправителствени организации, а така също и членовете на работната група по изпълнение на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека „Нешков и други срещу България“, създадена със заповед на министъра на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ