Последни новини
Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева: Нужно е по-ефективно прилагане на медиацията за решаване на спорове
20.07.2015
      В българското Министерство на правосъдието активно се работи за засилване на ролята на медиацията, с оглед по-бързо и ефективно решаване на определени категории спорове, което освен всичко друго ще облекчи и съдебната система. Това е заявила заместник министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева пред своя италиански колега по време на работно посещение в Рим.   
Заместник-министър Мичева-Русева се срещна с италианския заместник-министър на правосъдието Козимо Мария Фери на 15 юли 2015 г., в рамките на двудневно посещение на българо-полска делегация в Рим за споделяне на опит по отношение на медиацията. По време на разговора г-н Козимо Мария Фери е подчертал ключовата роля, която има всяко министерство на правосъдието за гарантиране високото качество, професионализма и независимостта на медиаторите и техните организации.
      Г-жа Мичeва-Русева е изтъкнала усилията на българските власти за засилване ролята на медиацията в България. Информирала е италианския си колега за работата на експертна група в българското Министерство на правосъдието за изготвяне на законови промени във връзка с медиацията, целящи бързо решаване на спорове по брачни дела, банкови и потребителски спорове, дела с малък имуществен интерес и др.
      През миналата година в Италия са инициирани около 180 000 граждански и търговски медиации. Това е 400 пъти повече отколкото общия брой на процедурите по медиация в България, Хърватска, Кипър, Гърция, Финландия, Швеция, Португалия. Според статистиката на Министерството на правосъдието на Италия през първото тримесечие на 2015г. броят на медиациите в сравнение с първото тримесечие 2014г. е нараснал с 22%.
      В рамките на визитата българо-полската делегация е имала и среща в Центъра по медиация - професионална организация на медиатори в Италия, със седалище в град Рим и със 17 офиса в страната, вписана под № 1 в Регистъра на организациите на медиаторите при италианското Министерство на правосъдието. Г-н Леонардо Ди Урсо, управител на организацията, е представил историята на медиацията в Италия, както и опитът на италианските медиатори, адвокати и съдии. Разискван е успешният модел за медиация в Италия, който предвижда, че при определени видове спорове, касаещи собственост и съсобственост, делба, наследство, семейни дела, лизинг, обезщетения от медицински грешки, клевета в печатно издание, застраховки, банкови и финансови договори, преди да се започне съдебно производство страните трябва задължително да участват в сесия по медиация (т. нар. „първа среща”). Те могат и да изберат да прекратят медиацията по време на тази първа среща, без това да има каквито и да е негативни последици за тях. Целта е страните да се опитат да разрешат спора без да се стига до съд. Отделно от това, всеки съдия, дори на въззивна инстанция, по своя преценка може да задължи страните да преминат през медиация.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ