Последни новини
Министър Христо Иванов насрочи дата за изпит за помощник частни съдебни изпълнители
27.07.2015

    Министърът на правосъдието Христо Иванов издаде заповед за провеждане на изпит за помощник частни съдебни изпълнители на 15.10.2015г. от 9.00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието /МП/ на бул. Дондуков № 2а, ет.8. Изпитът ще продължи до изслушване на всички явили се кандидати, съгласно график, който ще бъде обявен пет дни преди началото на изпита (по реда на чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители).
    В едномесечен срок от днес, 27 юли т.г., кандидатите за помощник частни съдебни изпълнители трябва да подадат заявление по образец за участие в изпита в деловодството на Камарата на частните съдебни изпълнители (София, ул. Пиротска № 7, ет. 4), всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16 часа или по пощата.
   Изпитът за помощник частни съдебни изпълнители е устен и ще се провежда по въросник от 32 въпроса, утвърден от министъра на правосъдието.
    Заповедта на министъра на правосъдието, заедно с въпросника за изпита, са публикувани на сайта на МП в рубриката „Кариери”.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ