Последни новини
Американски експерт: Работата с проблемни деца изисква индивидуален подход и партньорство на всички институции
30.07.2015
      Нужно е да се преосмисли конкретната функция и мястото на всяка една от институциите, работещи с децата в конфликт със закона. Една от целите на Министерството на правосъдието в процеса на изработване на проекта на закон за детско правосъдие е и регламентирането на индивидуален подход към всяко дете правонарушител, както и въвеждане на алтернативни мерки на лишаването от свобода.
     Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева по време на дискусия „Новото законодателство за деца и юноши в конфликт със закона – нова роля за районния съд“, организирана от Министерството на правосъдието, съвместно с Посолството на САЩ в България.
      Специален гост-лектор на форума бе г-жа Рей Барбиери, ръководител на програми и дейности, свързани с младежко правосъдие в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк, която също потвърди важността на индивидуалния подход. Тя сподели опита си в областта на деинституционализацията на възпитателната работа с проблемни деца, както и нуждата от партньорство в тази област на всички институции, включително и съда. В дискусията участваха съдии, прокурори, полицейски инспектори от страната и представители на държавните институции, ангажирани с работа с деца.
      Г-жа Барбиери представи американския модел на интегрирани услуги в общността за деца в досег със закона, който се практикува в нюйоркския квартал "Бруклин" от 2000 г.  „С цел да се ограничи застрашително нарастващият ръст на тежката престъпност, рецидива и криминални прояви на непълнолетни, местната общественост там извърши реформа в съдебната система. Бе създаден общностен правосъден център, който да разглежда специфичните казуси на местната общност“, разказа г-жа Барбиери. Семейният съд, ангажиран с разглеждането на престъпления извършени от деца, постановява индивидуална отговорност за всеки казус, като взема предвид конкретните потребности на всяко дете и рисковете от рецидив.
       „Все по-често се налагат алтернативни наказания, определят се програми за лечение, образование и трудова ангажираност на престъпилите закона, което да доведе до намаляване на рецидива при децата, извършители на престъпления“, обясни Рей Барбиери и допълни, че съдът следи за спазването на постановените от Центъра мерки и упражнява контрол върху работата на останалите институции за работа с деца.
      „Министерството на правосъдието в България придава изключително значение на развитието на детското и възстановителното правосъдие и го е поставило като свой приоритет“, подчерта пред участниците в дискусията министърът на правосъдието Христо Иванов в речта си при откриването на дискусията.
     В рамките на утрешния ден предстои г-жа Рей Барбиери да се срещне с експерти от работната група в министерството на правосъдието, ангажирани с изготвянето на проекта за нов закон за правосъдието за деца.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ