Последни новини
Експерти от МП се срещнаха с кметове на столични райони с компактно ромско население
28.08.2015
      Представители на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към МП се срещнаха днес с кметовете на районите Люлин, Красна поляна, Възраждане, Слатина и Сердика, идентифицирани като районите с компактни групи ромско население, в рамките на Столична община. Целта на срещата, организирана в централната сграда на министерството, бе запознаване на представителите на местната власт с практиката и стандартите на ЕСПЧ по случаи на изваждане от незаконно построени жилища. 
      Представителите на местната власт бяха запознати с решението на ЕСПЧ по делото „Йорданова и др. срещу България“ от 2012г., което засяга решението на властите да извадят незаконно пребиващи роми от домовете им в кв. „Баталова воденица“ в гр. София, където живеят около 250 лица, както и със стандартите, които ЕСПЧ поставя в тези и други решения. Същевременно срещата даде възможност да се чуе и гледната точка на общинската администрация, включително и практическите проблеми, с които се сблъскват в районите с ромско население.
      Срещата се състоя в рамките на инициатива за двустранно сътрудничество, финансирана от Норвежкия финансов механизъм, на Дирекция ППРБЕСПЧ, която предвижда реализиране на дейности, насочени към приемане на общи мерки за изпълнение на решенията на Съда, констатиращи нарушения при евикция от публични имоти на лица, владеещи ги без правно основание.
      Инициативата предвижда поредица от други срещи с кметове в страната, както и с административни съдии, кръгла маса с представители на всички заинтересовани страни за провеждане на дискусия и представяне на предложения за възможните подходи към проблемните области, както и изготвяне на доклад, съдържащ препоръки в съответствие със стандартите за защита  правата на човека, в посока изменение на правната рамка и/или практика с цел недопускане на непропорционална намеса при бъдещи казуси с незаконни заселници.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ