Последни новини
Министър Христо Иванов: България е готова за съвместна работа със Съвета на Европа за независимост на съдебната власт
12.10.2015
      В контекста на инициативите по време на предстоящото българско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 - май 2-16 г.) Министерството на правосъдието има намерение да организира през април 2016 г. международна конференция на високо равнище, посветена на независимостта и ефективността на съдебната система. Това съобщи министърът на правосъдието Христо Иванов днес по време на срещата си с Генералния секретар на Съвета на Европа (СЕ) Турбьорн Ягланд, като подчерта, че за българската страна е от изключително значение съвместната работа със СЕ в тази инициатива.
      Като председателстваща страна, при организирането на конференцията, България би могла съществено да допринесе за процеса на координация при разработване на екшън план за подобряване на независимостта и безпристрастността на съдебната система. Изготвянето на такъв план за действие в изпълнение на Препоръката CM / Rec (2010) 12 на Комитета на министрите, е предложено в годишния доклад от май т. г. на Генералния секретар Ягланд за състоянието на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, посветен основно на независимостта на съдебната власт и на медиите. България оценява независимата и ефективна съдебна система като ключов фактор за гарантиране на върховенството на закона и напълно споделя заключенията в доклада на генералния секретар Ягланд, подчерта министър Иванов.
      Г-н Ягланд прие с удовлетворение предложението за сътрудничество. Той отново подчерта своето разбиране за огромното значение на независимото правосъдие за развитието на демокрацията и отбеляза като един от основните проблеми на ЕС, че много страни имат затруднения с ефективното и независимо правосъдие, наличието на корупция и др. Именно затова в доклада му акцентът е върху независимостта на правосъдието и на медиите.
Посещението на г-н Ягланд у нас е по повод на предстоящото председателство на България на Комитета на министрите. В рамките на визитата си той има срещи с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов. 
      По време на разговора г-н Ягланд зададе въпрос за хода на съдебната реформа и за основните проблеми пред нея. Министър Иванов заяви, че е оптимист както за конституционната реформа, така и в следващите я значими промени в Закона за съдебната власт, които на практика целят прилагането на важни препоръки на Съвета на Европа и на Европейската комисия в докладите по Механизма за сътрудничество и оценка. Действително, в момента България има много фрагментирана парламент – за първи път от началото на прехода той се състои от 8 отделни партии, което значително затруднява постигането на необходимото мнозинство за приемане на промените в конституцията, отбеляза Христо Иванов. Но вече е налице една много важна демонстрация за наличие на политическа воля за тези промени, каза министърът. Те ще доведат до разделяне на ВСС на две камари в прилагане на стандартите на Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета на Европа, до силен механизъм за превенция на корупцията и проверка на интегритета на магистратите. Една от основните задачи оттук нататък ще бъде търсенето на необходимия фин баланс между опазването на независимостта на магистратите и ефективния механизъм за проверка на интегритета. Работи се и по закон за регулация на лобизма, който вероятно ще остане за следващата сесия на парламента, отбеляза още Христо Иванов.
      Същевременно, той спомена и за сериозните предизвикателства пред принципния въпрос за бюджетната независимост на съдебната власт като условие за самостоятелност и стабилност на системата.  
Министър Иванов информира Генералния секретар Ягланд за действията на българските власти по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, както и за конкретните мерки, които се предприемат по изпълнение на пилотното решение „Нешков и други срещу България“ за лошите условия в затворите и липсата на ефективно компенсаторно и превантивно средство за защита в тези случаи.
      Към момента броят на осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България, чието изпълнение се наблюдава от  Комитета на министрите, е 278, като много от тях са обединени в групи. Отделно от това, в  изпълнение на решението „Нешков“ в Министерството на правосъдието е сформирана работна група с участието на магистрати, представители на неправителствения сектор, държавната администрация и др., за изработване на пакет от комплексни мерки – както за подобряване на материалните условия в затворите, така и за изготвяне на предложения за законови промени в режима на изтърпяване на наказанието и за изработване на ефективни компенсаторно и превантивно средство, което ще намали броя на жалбите до Страсбург. В началото на ноември Министерството на правосъдието ще обяви резултатите от дейността на работната група, обективирани в екшън план от конкретни мерки.
      Министър Иванов изтъкна, че активно се работи за подобряване на лошите условия в затворите, констатирани както в решението „Нешков“, така и в докладите на КПИ. Към момента това е много трудно заради липсата на достатъчно средства в бюджета за тази година, но се очаква през следващата година това положение да се промени. Същевременно, има много положителни резултати и към момента, като например рязкото подобрение на условията в поправителния дом за непълнолетни в Бойчиновци, където сериозни проблеми бяха констатирани в докладите на КПИ. Работи се активно по обучението и антикорупционната програма за персонала на затворите.
      Ягланд изтъкна положителния опит на Италия, която след серия осъдителни решения на Съда в Страсбург за лошите условия в затворите е направила една много интересна реформа  в тази област. Министър Иванов го информира, че делегация от българското министерство на правосъдието вече направи няколкодневно посещение в италианските затвори именно с цел да проследи добрите практики на тази реформа. 
      Друг важен акцент по време на разговора бе и темата за необходимите  широки мерки срещу радикализацията в затворите.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ