Последни новини
Магистрати, полицейски служители и социални работници се обучават за работа с деца по проект на Министерството на правосъдието
13.10.2015

      Защитата на децата в конфликт със закона, алтернативи на лишаването от свобода и задържането в досъдебна фаза на непълнолетни бяха част от обсъжданите днес теми по време на обучителния модул  “Правата на децата, специализация по детско правосъдие за професионалисти в България“ в Националния институт на правосъдието (НИП). Обучението е предназначено за магистрати, полицейски служители и социални работници от районите на петте пилотни съдилища със специализирани съдебни състави за работа с деца (окръжните и районните съдилища в Пловдив и Варна, и районният съд в Козлодуй).
      Форумът, който се провежда от 12 до 16 октомври в НИП, е последният от общо трите обучителни модула в рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се изпълнява от Министерството на правосъдието.
      Основните цели на проекта са укрепването на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие чрез осигуряването на съдебни процедури, които защитават интересите на детето, както и третирането в съответствие с европейските и международни стандарти на всички деца, които влизат в контакт със съдебната система в България.
      По време на лекцията си международният съдия и член на Комитета на ООН за правата на детето г-жа Ренате Уинтер, заяви че лишаването от свобода на непълнолетни трябва да се прилага като крайна мярка, по изключение и за минимален период от време.
      „За работа с деца в досег с правосъдието са нужни обучени и мотивирани магистрати и експерти“, заяви още Ренате Уинтер.
      Лектори в петдневния форум са още  проф. Невена Вукович-Сахович, професор към Факултета по право на  Белградския университет и бивш член на Комитета по правата на детето, г-н Жан Зерматен, бивш директор на Международния институт за правата на детето, както и български магистрати и експерти.

      Участниците в обучението ще получат сертификати за придобитите умения на заключителна церемония в петък от 15 ч. в НИП, на която представителите на медиите ще могат да присъстват.
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ