Последни новини
Кръгла маса: Как да се засили обучението по права на човека в университетите
16.10.2015

   Темата за правата на човека е важна и ще става все по-актуална в контекста на съдебната реформа и следващата от нея реформа в юридическото образование. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Петко Петков, който откри експертна кръгла маса „Повишаване на ефективността на обучението пo Европейската конвенция за защита на правата на човека в университетите“, реализирана с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм.
    Участие във форума взеха преподаватели от юридическите факултети от София и страната, адвокати и юристи от държавни и неправителствени организации, практикуващи в областта на правата на човека.
Гост–лектори в кръглата маса бяха проф. д-р Янеке Герардс (Janneke Gerards) от Университета Radboud в Холандия, доц. Стенер Екерн (Stener Ekern) от Норвежкия център по права на човека (Norwegian Center for Human Rights), проф. Джим Мърдок, който представлява Програма HELP за обучение на правни експерти на Съвета на Европа. Гостите на форума запознаха българските си колеги с конкретни аспекти от учебните програми и методология за преподаване на права на човека в холандската и норвежка система, както и с тенденциите и бъдещето на обучението по права на човека в Европа.
    Кръглата маса е втората част от проектна инициатива на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“  след проведено учебно посещение в Норвежкия център за права на човека към Университета в Осло през септември. С тези две дейности проектът цели да изследва най-добрите примери в модерното преподаване и изучаването на права на човека в контекста на висшето юридическо образование.
    Форумът се организира в края на работата на Работна група в Министерство на правосъдието за изготвяне на предложенията за промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист“. Конкретно предложение на проекта за изменение на Наредбата визира включване на права на човека сред задължително изучаваните дисциплини от студентите по право.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ