Последни новини
30 магистрати, полицаи и социални работници получиха сертификати за специализация по детско правосъдие
16.10.2015
      Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева и директорът на Националният институт на правосъдие Драгомир Йорданов връчиха сертификати на 30 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници за успешно участие в обучението  „Правата на децата, специализация по детско правосъдие за професионалисти в България“.
      Обучението за представители от районите на петте пилотни съдилища за специализирани съдебни състави за работа с деца е организирано от Министерството на правосъдието в рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
      „В детското и семейното правосъдие е от изключително значение да се прилагат принципите, основани на справедливост, грижа за непълнолетните и пострадалите лица“, обърна се заместник-министър Мичева-Русева към участниците във форума.
Тя обясни, че през ноември ще обиколи петте пилотни съдилища - окръжните и районните в Пловдив и Варна, и районният в Козлодуй. „На място ще организираме срещи с представителите на местната власт, полицията, социалните служби и неправителствени организации, за да обсъдим възможностите за оказване на помощ от местните структури в производствата, свързани с деца, така че работата на съдиите да е по-ефективна“, допълни заместник-министърът.
      Основни лектори по време на 15-дневното обучение от общо трите модула бяха международният съдия и заместник-председател на  Комитета на ООН за правата на детето г-жа Ренате Уинтер, проф. Невена Вукович-Сахович от Факултета по право на  Белградския университет и бивш член на Комитета по правата на детето и г-н Жан Зерматен, бивш съдия и директор на Международния институт за правата на детето в гр. Сион Швейцария.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ