Последни новини
Министър Иванов взе участие в министерска конференция на високо равнище „Отговорът на наказателното правосъдие на радикализацията“
19.10.2015
      Министър Христо Иванов взе участие в министерска конференция на високо равнище в Брюксел на тема „Отговорът на наказателното правосъдие на радикализацията“, организирана от еврокомисаря по правосъдие Вера Юрова и Люксембурското председателство на ЕС. В конференцията участваха още комисар Димитрис Авромополус, министри на правосъдието от държавите - членки на ЕС, депутати от Европейския парламент, президентът на Евроюст Мишел Конингс, представители на професионалните общности в различните страни - затворна администрация, съдии, прокурори.
      На конференцията бяха обсъдени предизвикателствата пред наказателно-правните системи за адекватна реакция срещу радикализацията, мерките за предотвратяване на радикализацията, отговорът на ЕС на тези проблеми. Според участниците, необходимо е да има общ отговор, координиран между всички институции на правовата държава, срещу тези явления, при запазване на фундаменталните ценности на нашето общество. Обичайните наказания, като традиционното "лишаване от свобода", не са ефективни, необходимо е разнообразие от мерки, които да стигат до корена на проблема - за социално включване, в социалните мрежи и др.   Споделен бе опитът, че няма универсално решение.  
      Необходимо е да се изгради обща и координирана политика и стандарти за наказателноправна реакция за противодействие на радикализацията и тероризма, така че да запазим и прилагаме ценностите на Европейския съюз, заяви министър Христо Иванов.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ