Последни новини
22 кандидати ще участват в изпита за помощник-нотариуси по заместване
21.10.2015
   22 са кандидатите за помощник-нотариуси по заместване, които ще участват в изпита, насрочен за 29 и 30 октомври т.г. Това става ясно заповедта на министъра на правосъдието, която днес е публикувана на сайта на Министерството на правосъдието /МП/ в рубриката „Кариери”. 
   Изпитът ще се проведе в сградата на МП на бул. Дондуков № 2А, стая № 749, като началото и за двата изпитни дни е 9.00 ч. 
   Правоспособност на "помощник-нотариус по заместване" придобиват само кандидатите, получили оценка най-малко добър (4). В двудневен срок след провеждането на изпита, изпитната комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, обявява резултатите от него на видно място в сградата на МП и на интернет-страницата на министерството.
    Копие от извлечението от протокола се изпраща и на Нотариалната камара.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ