Последни новини
Христо Иванов: Юридическото образование е важен аспект на съдебната реформа
30.10.2015
      Говорим за съдебната реформа в единствено число, а всъщност става въпрос за множество аспекти на реформата. Един от важните акценти в тази реформа е качеството на капитала в правните институции, което зависи на първо място от качеството на юридическото образование. Това заяви министърът на правосъдието Христо Иванов днес при откриването на първото обществено обсъждане на проекта за промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, изготвен от Министерството на правосъдието.
       Съдебната реформа има няколко важни аспекта. На първо място, това е реформата на управленския модел, която стартира с конституционните промени, на второ място е разговорът за бюджета на съдебната власт, но не просто за размера на заплатите, а за качественото и ефективно управление на ресурсите на съдебната власт. На трето място е юридическото образование, темата за него е важна и по една специфична причина – за разлика от другите реформи, които се стимулират и под натиска на външните наблюдатели, реформата в образованието по право е зависима само от способността на юридическата общност да я проведе. Промяната в Наредбата за държавните изисквания към образованието по право е едва 1/3 от пъзела, втората третина са стажовете и получаването на правоспособност, което също се нуждае от модернизация. Последната третина е свързана с акредитацията и модела на финансиране и развитие на академичния състав. Това е извън периметъра на Министерството на правосъдието, то е в компетентността на Министерството на образованието, каза правосъдният министър.
       Христо Иванов изрично подчерта, че тази дискусия е само началото на обсъждане на идеите за промени в наредбата и че няма никакви предварителни политически заявки и решения, освен за това, че модернизацията на юридическото образование е неотложна. По този въпрос в професионалната общност има практически единомислие, заяви министърът.
       Дискусията, чийто организатор е Министерството на правосъдието, се проведе в Националния институт на правосъдието (НИП). На нея присъстваха председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, заместник-министърът на правосъдието Петко Петков, заместник-министърът на образованието проф. Николай Денков, директорът на НИП Драгомир Йорданов, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, деканите на юридическите университети в страната, преподаватели и магистрати, представители на неправителствени организации и др. В изказванията си участниците единодушно приветстваха Министерството на правосъдието, че се е ангажирало с тази реформа. Подкрепа получи и идеята за въвеждане на единен държавен изпит на изхода на системата като стъпка в правилната посока.  
       Председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че трите колегии на ВКС в момента анализират проекта и ще представят доклад по него. Той първи постави въпрос обаче дали не са прекалено много наличните 9 юридически факултета в страната, които изкарват по 2000 юристи годишно. Вече имаме безработни юристи, това не девалвира ли стойността на юридическото образование, попита Панов.
       Темата задълбочи председателят на СЮБ Владислав Славов, който се обърна с въпрос към зам.-министъра на образованието проф. Денков дали в МО се обсъжда намаляване на броя на юридическите факултети. Славов постави въпроса и за финансирането на юридическото образование, като заяви, че годишната издръжка на един студент по право е много по-ниска от тази на студентите по национална сигурност и спортни специалности.
       Към казаното се присъедини и проф. Огнян Герджиков. По думите му до държавни изпити стигат хора, на които „им липсват азбучни истини”. Герджиков призна, че между студентите има изключително умни и можещи хора, „но за съжаление, наравно с тях, завършват и такива, които изобщо нямат място във висшето образование”. Пазарните принципи в образованието доведоха да снижаване на качеството, заяви професорът и се обърна към колегите си с призива: „Крайно време е да спрем да произвеждаме брак!”
      Заместник-министърът на образованието проф. Николай Денков се съгласи, че тези тенденции са тревожни, но МО няма намерение да закрива юридически факултети в страната. Подходът на Министерството на образованието е към елиминиране на причините, които са довели до тази уродлива масовизация, но без да се навлиза в принципа на автономията, каза проф. Денков. Това ще стане не чрез закриване на юридически факултети в страната, а чрез финансови мерки. До приема на огромен брой студенти и до откриването на факултети във всякакви висши училища, включително и там, където тази специалност е напълно несвойствена, се е стигнало заради държавното финансиране на брой студенти. „Идеята е финансирането за ВУЗ-овете да е на брой завършили студенти, а не според броя на приетите”, уточни проф. Денков.
       На дискусия бе подложено съдържанието на учебната програма, отпадането на задочната форма на обучение, въвеждането на специализирани магистратски програми и единен държавен изпит.
       Деканът на юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  проф. Сашо Пенов  приветства предложението, записано в проекта за затягане на държавните изпити  на изхода на ВУЗ-овете. Проектът цели въвеждане  и на по-сложен практико-теоретичен изпит, който студентите полагат в Министерството на правосъдието за придобиване на правоспособност.
Социологът Антоанета Гетова представи  и социологическото изследване за оценката на практикуващите юристи за качеството на юридическото образование в страната, изготвено по поръка на МП от екип социолози от СУ „Св. Климент Охридски“, под ръководството на доц. Петя Кабакчиева. (Пълния текст на социологическото изследване вижте в прикачения файл.)
       Министър Иванов  заяви, че няма да се бърза с внасянето на текстовете в МС, дискусията ще продължи колкото е необходимо. „Чакаме вашите становища и критики. Защото това, което ще кажете е важно”, обърна се той към деканите и преподавателите от юридическите факултети днес.
       На 13 ноември проектът ще бъде предмет на обсъждане на експертна кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в България.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ