Последни новини
Министър Христо Иванов: Има реален шанс за оптимизация на ресурсите на съдебната власт
11.11.2015

За първи път от много време в проектобюджета за следващата година има такова доближаване до искания от съдебната власт бюджет. С предложената сума от 518 млн. лева ще успеем да продължим сегашната политика на доходите, която трябва да бъде запазена. За да се случи това, трябва да има по-добро управление на човешкия и финансов ресурс. Това заяви министърът на правосъдието Христо Иванов днес на заседание на парламентарната правна комисия, по време на което бяха обсъдени параметрите на проектобюджета на съдебната власт.
Министърът изрично подчерта, че вижда в лицето на настоящия Висши съдебен съвет един сериозен партньор за тази политика, защото този съвет е показал сериозно намерение да работи за оптимизация на управлението на ресурсите на съдебната власт. Всички сме длъжници на съдебната власт, а позитивните стъпки, които се правят днес, се дължат на съвместни усилия на институциите, но на първо място – на ВСС, каза министърът.
По време на обсъждането в правната комисия се оформи дискусия за начина, по който трябва да се извърши преструктурирането на съдебната карта. Това преструктуриране не трябва да се отрази на достъпа до правосъдие, бяха единодушни министър Иванов и присъстващите членове на ВСС. Не става въпрос за закриване на съдилища, а за преструктуриране на някои съдилища като териториални отделения, което ще позволи  запазване на точката на достъп за гражданите и същевременно – оптимизация на административния ресурс.
Министър Иванов предостави на народните представители резюме на доклада на Световната банка от тази година за функционирането на съдебната система, натовареността и разходите в периода от 2008 до 2014 г. Докладът детайлно разглежда и оценява разходването и институционалните промени в съдебната система на България от 2008 г. насам с цел да се направи сравнение с аналогичните параметри на правосъдието в другите европейски страни. Докладът предлага и набор от заключения и препоръки за подобряване на ефективността и ефикасността на съдебната система в България и на бюджетния процес в нея. Препоръчва се, например, ВСС да обмисли намаляване на броя на щатните съдийски длъжности до броя на заетите в момента като начална стъпка в по-широкото преструктуриране на съдебната система. Според констатациите на доклада, в момента щатните съдийски длъжности в страната са 2 225, а реално са заети 1 811. Средната действителна натовареност с дела на съдия на месец на национално ниво е около 30 дела, но има съдилища с много по-ниска натовареност. Средната натовареност на следовател в Националната следствена служба през 2013 г. се оценява на 11,89 дела, от които 5,79 дела са били приключени и само 0,56 са с мнение за предявяване на обвинение в съда. В доклада се правят предложения за пренасочване на съдии, консолидиране на съдилища, ревизиране на тарифи на съдебните такси, икономии чрез преструктуриране на съдебната система и др.

Пълният текст на доклада на Световната банка е публикуван на страницата на МП.

http://www.justice.government.bg/Files/Bulgaria-Jud_Performance_Caseload_Review_BG_final_635828600072987200.pdf

http://www.justice.government.bg/Files/Bulgaria-Jud_Performance_Caseload__Expend_Review_final_635828421858500895.pdf

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ