Последни новини
Зинаида Златанова: Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа ще бъде представена на Висшия съдебен съвет до края на месеца
07.02.2014

Вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова съобщи, че Министерството на правосъдието е готово с „Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство на България в ЕС“ и тя ще бъде представена до края на месеца първо на Висшия съдебен съвет, а след това поставена на широко обществено обсъждане.
Правосъдният министър взе участие в продължилата близо три часа конференция „Необходимите изменения в Закона за съдебната власт за реформиране на модела на администриране на съдебната власт”, организирана от Съюза на съдиите в България. В рамките на дебата Златанова посочи, че „няма власт и институция, която да не е отговорна за състоянието на съдебната система и изключително ниското доверие в работата на магистратите“. „Въпросите, които се поставят на днешната дискусия ще бъдат решени, само ако има обща воля и обща подкрепа за тях“, коментира Зинаида Златанова.
По повод отправеното предложение на Съюза на съдиите Висшият съдебен съвет отново да стане от постоянно действащ орган в непостоянен, министърът на правосъдието припомни, че в обстоен анализ от 2006 г. на Институт „Отворено общество“ е била застъпена обратната теза – за необходимост от постоянно действащ ВСС. „От 1990-та година насам, откогато  съществува ВСС, сякаш сме опитали всички варианти и може би сега не ни остава нищо друго освен да ги опитваме наново, но каква ще е гаранцията, че ако днес променим модела, след седем години няма отново да се върнем в началото“, коментира Златанова, визирайки, че сегашната уредба датира от периода около приемането на България в Европейския съюз.  Министърът на правосъдието посочи още, че в „Актуализираната съдебна стратегия“ за периода 2014-2020 г., която е изготвена със съдействието на водещи неправителствени организации в сектора, присъства предложението и за разделянето на ВСС на двукамарен – съдийски и прокурорски.
Министърът изтъкна, че ако направените от част от съдийската общност предложения бъдат реализирани  в определен етап, отговорността за тяхното изпълнение ще е именно на предложилите ги.
Зинаида Златанова поздрави инициаторите на дискусията и призова за ежемесечни дискусии по въпросите на съдебната система с професионалната общност и неправителствения сектор. „Основният въпрос е как да върнем доверието на гражданите“, подчерта още вицепремиерът и правосъден министър.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ