Последни новини
Проектът за нов Наказателен кодекс ще бъде обсъден с представители на гражданските организации и движения на 18 март 2014 г.
20.02.2014

Проектът за нов Наказателен кодекс ще бъде обсъден с представители на гражданските организации и движения на 18 март 2014 г. (вторник). Това ще е първото от поредицата обществени обсъждания на проекта, организирани от Комисията по правни въпроси  съвместно с Министерството на правосъдието.
Желаещите да се включат в обсъждането на 18 март следва да подадат заявка за участие (в свободен текст) в срок до 10 март 2014 г. (вкл.) на e-mail: kpv1@parliament.bg. В заявката трябва да се посочи и темата, по която съответният участник би искал да вземе отношение в рамките на дискусията.
За участие ще бъдат поканени представители на гражданските организации и движения, които са заявили желание за това на посочения имейл – адрес. При желание до Комисията по правни въпроси могат да се изпращат и писмени становища по проекта за нов Наказателен кодекс.
На 31 януари 2014 г. в Народното събрание беше внесен проект за нов Наказателен кодекс, който е публикуван на интернет страницата на НС от 3 февруари 2014 г. - http://parliament.bg/bg/bills/ID/14759/. Значението на този нормативен акт предполага съдържащите се в него предложения да бъдат обсъдени във възможно най-широк формат и да се чуят повече мнения по концепцията на проекта, както и по отделните текстове в него. Осигуряването в максимално възможна степен на ефективност на дискусиите предполага провеждането им в два формата:
- обсъждане с участие на граждански организации и движения и
- обсъждане в рамките на професионалната юридическа общност.
Целта е идеите, генерирани в рамките на първата дискусия, да бъдат след това обсъдени в обобщен вид за възможната им юридическа реализация в проекта с представителите на професионалната юридическа общност. Спецификата на материята изисква между двете обсъждания да има достатъчно време за обобщаване на мненията, изразени по време на първата дискусия.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ