Последни новини
Заместник-министър Сапунджиева: Реформата в принудителното изпълнение не е приключила
25.02.2014
Реформата в принудителното изпълнение не е приключила, но тя беше класирана в топ 10 на най-добрите реформи в областта, когато започна през 2006 г. Това каза в предаването „Лице в лице“ по БТВ на 24 януари заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева. Тя изтъкна, че чрез частните съдебни изпълнители в хазната са влезли 1 млрд.лв. приходи.
Министърът на правосъдието е издал заповед за 350 проверки на частните съдебните изпълнители. Ако се констатират нарушения,  се образуват дисциплинарни производства (в момента те са 14). Заместник-министърът  поясни, че частните съдебни изпълнители носят отговорност с пълното си имущество, ако някой смята, че е накърнен - може да предяви претенции.
Сабрие Сапунджиева съобщи, че Министерството на правосъдието и НАП в момента правят анализ на държавните вземания и по-специално - на глобите, налагани от над 106 взискатели. Това са държавни органи, които налагат различни глоби и имуществени санкции и влезлите в сила наказателни постановления се изпращат за събиране в НАП. Тъй като приоритет на НАП е да събира основно ДДС и акцизи, обмислят се  законодателни промени, които да  дадат възможност на държавните съдебни изпълнители да събират глоби. „След анализа, който беше направен, се оказа, че несъбраните изискуеми глоби са от порядъка на 1 млрд. и 900 млн. лв., около 700 000 лв. са лихвите от тях. 40% от тези глоби са до 100 лв.“, обясни заместник-министър Сапунджиева и посочи, че този въпрос ще се реши много бързо.
За частните съдебни изпълнители в момента се изготвя кадрово досие. В него ще се приложат всички доклади по проверки, жалби и цялостен анализ на дейността на частното съдебно изпълнение и най–вече на дисциплинарното изпълнение. Държавата ще засили този контрол, чрез Инспектората на МП и се обмисля на сайта да се качват жалбите. Сега в закона е предвидено глобите да се събират в полза на Камарата на частните съдебни изпълнители. Предвижда се и това да бъде променено.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ