Последни новини
Днес ще се проведе първото редовно заседание на Съвета за реформа в съдебната система
29.03.2016
      Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система ще проведе днес първото си редовно заседание в заседателната зала на Министерството на правосъдието.
      В дневния ред е включено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (предложен от партия АБВ и Алтернатива на българско възраждане), проект на Плана за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия, проект на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
      Материалите за заседанието са публикувани на сайта на Министерството на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ