Последни новини
Министерството на правосъдието призовава всички неправителствени организации и граждани към активност по въпросите на съдебната реформа
19.04.2016

   По повод писмото на Управителния съвет на Българската съдийска асоциация до министъра на правосъдието Екатерина Захариева, Министерството информира уважаемите съдии, членове на БСА:
   Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е създаден с Постановление № 3 от 13.01.2016 г. на Министерския съвет, обнародвано в Държавен вестник. При предварителното съгласуване проектът беше изпратен и до редица неправителствени и професионални организации, включително и до Българска съдийска асоциация. Бележките на асоциацията бяха получени, прегледани и отразени в окончателния текст.
В Постановлението са установени сроковете за утвърждаване на образец на формуляр, както и за подаването му от желаещите да участват в Съвета. Още преди обнародването на Постановлението в Държавен вестник образецът на формуляр беше публикуван на интернет страницата на министерството с оглед предоставяне на достатъчно време на заинтересованите организации за събиране на необходимите документи и изпълняване на условията. Срокът за подаване на формулярите беше удължен с още два дни (до 22 януари 2016 г. включително). 
    На 25 януари 2016 г. беше определена комисия, която  разгледа всички постъпили заявления за участие в Съвета. Комисията не е разгледала постъпилите заявления след 22 януари. Министерството изразява съжаление, че въпреки всички предприети мерки за публичност БСА не е подала заявление за участие в нормативно установения срок.
     Дейността на Съвета е публична, обсъжданите материали се публикуват на сайта на Министерството. Всички неправителствени организации, които имат отношение, могат да изразят становища във всеки един момент.
Министерството отбелязва, че не са постъпвали официални становища или изпратени по електронен път от БСА, включително и по обявения за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
  Председателят на БСА г-жа Богдана Желявска е била уведомена с писмо от министър Екатерина Захариева за причините, поради които БСА не участва в Съвета.
 Министерството на правосъдието се възползва от възможността отново да прикани всички неправителствени организации и заинтересовани граждани към активност по всички въпроси, засягащи съдебната реформа.
Ролята на комисията за наградата „Почтен магистрат“ е да събере и обобщи номинациите за наградата, като обяви носителя, събрал най-много гласове, и няма ролята на жури. Членът на комисията Атанас Атанасов участва в качеството си на съдия от Софийския градски съд.
 
 Пълният текст на писмото от 19 февруари 2016 г., което министър Екатерина Захариева изпрати председателя на БСА г-жа Богдана Желявска ТУК

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ