Последни новини
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева: Когато общественият натиск влезе в съдебната зала, правосъдието излиза
22.04.2016
   Министърът на правосъдието Екатерина Захариева закри днес в София международната конференция на министрите на правосъдието от Съвета на Европа, която се провежда в рамките на българското председателство на международната организация.
   „Оживените дискусии, в които участвахме, ми дават основание да вярвам, че форум като днешния е необходим и полезен за подпомагане на нашите всекидневни усилия за укрепване на независимостта на съдебната власт. Всички ние се нуждаем от силна и безпристрастна съдебна система, без каквито и да е влияния в процеса на правораздаване. Когато общественият натиск влезе в съдебната зала, правосъдието излиза“, обърна се министър Захариева към участниците във форума.
   Конференцията на министрите, организирана съвместно от Министерството на правосъдието на Република България и секретариата на Съвета на Европа, даде шанс на представители на изпълнителната власт от 47 държави да чуят от магистратите къде те виждат проблемите в правосъдните системи. Всички участници се обединиха около тезата, че наличието на конституционни и правни норми за независимостта и безпристрастността са важни предпоставки, но не единствените. Вместо това е нужно да се промени манталитетът на хората от съдебната система, политиците и дори на медиите, за да бъдат приложени тези принципи на практика.
   „Най-доброто мерило за независимостта на съдебната система са добрите, навременните, безпристрастните и мотивираните решения. Обратната страна на независимостта е отчетността и отговорността на магистратите, включително гражданската и дисциплинарната“, каза министър Захариева, но подчерта, че трябва да се търси правилен баланс, за да не работят съдиите и прокурорите под непрекъснат страх.
   Участници от различни държави, включително и от т.нар. стари демокрации, споделиха, че наблюдават спад в доверието в съдебните си системи. „Когато хората не вярват, че живеят в справедлива държавата, каквито и условия на живот да имат, колкото и високи заплати да получават, те няма да се чувстват щастливи“, обобщи правосъдният министър Екатерина Захариева.
   В края на форума тя предложи Съветът на Европа да излъчи специален докладчик, който да следи за изпълнението на Плана за действие за укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната система, около който се обединиха всички делегации в София.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ