Последни новини
Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа подкрепи министър Захариева за законодателните инициативи в областта на детското правосъдие и правата на хората с увреждания
17.05.2016
      „Хората с психически и ментални увреждания не се нуждаят от благотворителност, а от права.“ С тези думи комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Нилс Мюжниекс подкрепи усилията на екипа на правосъдния министър Екатерина Захариева за приемането на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който да гарантира правата на хората в неравностойно положение.
     „В проекта сме заложили мерки срещу измамите, жертви на които стават хора с психични проблеми. Като адвокат съм имала клиенти, които се оказват с продадени апартаменти и нямат дори къде да живеят“, каза министър Захариева, която прие комисар Мюжниекс.
Законопроектът предвижда още отмяна на института за пълното и ограниченото запрещение на хората с ментални увреждания и въвежда комплекс от мерки за самостоятелно упражняване на права.
      „Имам чувството, че България се е променила много и че това сега е последният натиск за реформи“, каза комисар Мюжниекс. Той се поинтересува и от мерките, които взема България в областта на детското правосъдие и закриването на социално-педагогическите и възпитателните интернати към Министерството на образованието и науката, в които се настаняват деца с противообществени прояви.
      Министър Захариева го информира, че предстои закриването на последните 6 такива институции. В същото време приключва работата по промените в различни закони, гарантиращи деинституционализирането на децата, които имат проблеми със закона, както и грижата за тях. Работната група подготвя текстовете в Наказателния и Наказателнопроцесуалния кодекс, но преди тяхното същинско приемане вече е започнало обучението на магистрати за работа с деца. Зам.-министър Вергиния Мичева-Русева, която също присъства на срещата, информира комисар Мюжниекс, че вече функционират 15 сини стаи в различни съдебни райони, в които се извършват разпити на деца в атмосфера, близка до домашната.
      Правосъдният министър Екатерина Захариева заяви, че е привърженик на подхода, при който на дете с проблеми трябва да се осигури среда, близка до семейната, и достъп до образование, за да се откъсне от опасното обкръжение, което го е подтикнало да нарушава правилата.
      На срещата Захариева и Мюжниекс обсъдиха още кризата с мигрантите, речта на омразата в обществото, прилагането на споразумението между Европейския съюз и Турция, както и рисковете и последствията за България.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ