Последни новини
Дирекция „Българско гражданство” изпълнява стриктно задълженията си, съгласно законодателната уредба
27.02.2014
     За 946 лица Съветът по гражданство при Министерство на правосъдието е дал положително становище за издаване на указ за получаване на българско гражданство. Данните са за периода 1 януари 2014 г. – 21 февруари 2014 г.
     Дирекция „Българско гражданство” ще продължи да изпълнява стриктно задълженията си, съгласно законодателната уредба на Република България. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ