Последни новини
Изтича срокът за подаване на документи за изпита за синдици
04.03.2014

Срокът за подаване на документи за участие в изпита за придобиване на квалификацията синдик изтича на 6 март 2014 г. в 17.30 ч. Със заповед от 20 февруари т. г. министърът  на правосъдието обяви провеждането на изпит за синдици, който ще се проведе в две части – устен и писмен.


На интернет-страницата на Министерството на правосъдието вече са обявени окончателните резултати от приключилите изпити за съдии по вписванията и за държавни съдебни изпълнители, които министерството организира и проведе през последните месеци.


Конкурсите за частни съдебни изпълнители, нотариуси, помощник-нотариуси и помощник частни съдебни изпълнители предстоят да бъдат обявени в следващите месеци.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ