Преглед на изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Пълен текст на доклада за България от първата фаза на прегледа на прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Резюме на прегледа на Република България по Конвенцията на ООН срещу корупцията
Кратка информация относно участието на Република България в прегледа по прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Резолюция 3/1 на Конференцията на държавите-страни по Конвенцията на ООН срещу корупцията и приложени към нея Условия за изпълнение на Механизма за преглед на прилагането на Конвенцията, както и Насоки за държавните експерти и Секретариата при осъществяването на проверката
Конвенцията на ООН срещу корупцията.
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ