Лица за контакт

Сигнали и предложения за подобряване на дейността на Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване се подават на електронен адрес:

е-mail: M_Parvanova@justice.government.bg

Лица за контакт:
г-жа Милена Първанова - директор на дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"
Телефон за контакт: 923 73 96;


г-жа Петя Тодорова- началник на отдел "Социални дейности"
Petya.Todorova@justice.government.bg
Телефон за контакт: 923 73 34
Факс: 987 15 57

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ