Списък на преписки на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал.1, т.2 от СК

Информация към 15.02.2018г. за активни / Таблица № 1 / и неактивни / Таблица № 2 / преписки на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал.1, т.2 от СК до 2016г. включително.

Последна промяна: 03.04.2018 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ