Отчети
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2013 Г.
ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2009-2013 Януари 2013
Архив
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ