Кандидатстване за експертни длъжности в екипи за работа по проекти.

Конкурс за външни оценители на проектни предложения по Малка грантова схема на Програма BG15

Обява          Заявление           Декларация          Образец на CV

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса за външни оценители по Малката грантова схема

 

Списък на недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за външни оценители по Малката грантова схема

 


Подбор на външни експерти за работа по проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

 

Обявление за подбор на експерти за участие при изпълнението на дейности по Специфична цел 3 - "Предприети подготвителни действия за институционализацията на съдебните състави" от проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”. 04.03.2015

Обявление за подбор на експерти за участие при изпълнението на дейности по Специфична цел 3 -"Предприети подготвителни действия за институционализацията на съдебните състави" от проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”. 03.10.2014 .

Обявление за подбор на експерти за работа по проект: „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, 11 февруари 2014 г.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ