Декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 и ал.2

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ по чл.35 в срок

Регистър на декларации по чл.35 ЗПКОНПИ

Рени Георгиева

Даниела Петрова

Свилен Янев

Любен Табаков

Таня Толева

Стела Драганова

Иван Гочев

Цветана Кандева

Александра Бончева

Али Зинал

Анни Константинова

Веселка Иванова

Галина Иванова

Евгени Божанов

Златка Николова

Мариана Гузгунджиева

Милена Георгиева

Росица Панайотова

Таня Георгиева-Пенчева

Цетанка Цанова

Тодор Бонев

Красимир Господинов

Ахмадула Амири

Полина Тодорова

Мариела Маркова

Юлия Петрова

Пламен Клайджийски

Снежанка Тарпошева

Камелия Балабанска

Мирена Бозовайска

Павлина Шутева

Надя Димитрова

Соня Геровска

Радослава Цекова

Елена Величкова

Ели Кръстева

Таня Михова

Диана Ставрева

Мая Синкова

Кольо Кръстев

Дора Ангелова

Дарина Геренова

Маргарита Шивачева

Тонка Сарафова

Гергана Чинева

Румен Алеков

Цветозар Копринджийски

Владислава Андреева

Меглена Бешовишка

Илона Златанова

Вероника Буляшки

Павлина Русева

Христинка Калчева

Виолина Георгиева

Детелина Кеманова

Даниела Милушева

Димана Колева

Красимир Петков

Мирай Ибрям

Милен Железов

Деислава Михайлова

Цвета Няголова

Росица Станчева

Силвия Николова

Росен Балтов

Ваня Златева

Полина Бандутова

Десислава Запрянова

Красен Захариев

Ирина Добрева

Адриана Ралчева

Жулиета Спасова

Росица Кирилова

Ваня Пенева

Румяна Христова

Светлана Стайкова

Грациела Георгиева

Мирослав Георгиев

Даниел Дочев

Десислава Николова

Димитрина Овчарова

Мая Петрова

Надежда Чешитева

Илза Станева

Преслава Златанова

Габриела Станкова

Наталия Петкова

Камел Насър

Галя Гагова

Георги Лаков

Силвия Савова

Цонка Бабаколова

Вероника Асенова

Кирил Гилизов

Венцислав Люнгов

Димитър Трифонов

Станимира Дончева

Мариана Симонова

Ясен Чавдаров

Кремена Косева

Наталия Христова

Албена Кехайова

Ася Томова

Боряна Ангушева

Емилия Лалева

Мария Милева

Милена Алексиева

Мария Стаменова

Иван Иванов

Алириза Ризов

Димитрия Милчева

Мария Андонова

Господинка Налсъзова

Петя Петкова

Ася Пашова

Иво Шамов

Иван Байков

Николай Иванов

Светлана Спасова

Владимир Владимиров

Мирослав Раев

Ивайло Милев

Милена Недева

Антония Андонова

Пепа Тодорова

Бисера Дергачева

Гергана Манова-Хайдушка

Десислава Василева

Десислава Павлова

Марина Симеонова-Георгиева

Мария Малинова

Светослава Ангелова

Стойка Димитрова

Надежда Кръстева

Драгомир Ангелов

Павлина Минкова

Миглена Попова

Венелина Начева

Виктор Таушански

Камен Кузманов

Костадин Костадинов

Зюлкяр Ходжев

Георги Марков

Анна Димитрова

Руси Атанасов

Илияна Чернева

Андрей Андреев

Стоянка Минчева

Мария Бонинска

Диана Илевска

Милена Димитрова

Мадлена Митрошанска

Павлин Славов

Георги Дойчинов

Радостина Кънева

Благовеста Петрова

Валентина Матева

Велина Господинова 

Елена Кръшкова

Милена Гатева

Силвия Илел

Деница Миленкова

Таня Топузова

Пенка Димова

Милена Радионова

Димчо Димчев

Павлина Загорова

Деница Христова

Веселина Кисова

Шефкет Халимов

Галина Грудева

Магдалена Данчева

Димитър Христозов

Стефка Райнова

Фикрет Хабиб

Ася Ангелова

Райме Мехмедова

Теодора Петрова

Васил Митев

Пламен Пенев

Анна Новакова

Гергана Горанова - Радева

Росица Благоева

Даниела Терзиева

Елена Христова

Десислава Дамянова

Ирина Стоичкова

Шенай Йонузова

Цанко Минев

Севил Хюсеин

Гарина Странджева - Златева

Росица Герасимова - Тренчева

Емигюл Мустафа

Даниела Дурева

Лора Ганчева

Веселка Маркова

Славей Хардалов

Донка Русинова

Таня Таушанова

Веселин Христов

Здравко Каменов

Бояна Маринова

Свилен Великов

Деян Денев

Виолета Палазова

Любослав Недев

Стефка Николова

Делян Маринов

Ваня Черноокова

Камелия Рангелова

Леночка Георгиева

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ