Протоколи
21 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001464/2013 001907/2011 013746/2012 004666/2012 004733/2012 004829/2012 004842/2012 004929/2012 005256/2012 005268/2012 005269/2012 005291/2012 005306/2012 005313/2012 005315/2012 005323/2012 005325/2012 005342/2012 005354/2012 005361/2012 005382/2012 005396/2012 005397/2012 005403/2012 005475/2012 005485/2012 005490/2012 005494/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

000016/2013 000035/2013 001005/2013 001006/2013 001007/2013 001008/2013 001009/2013 001010/2013 001011/2013 001012/2013 001013/2013 001014/2013 001015/2013 001101/2013 001102/2013 001103/2013 001105/2013 001106/2013 001108/2013 001109/2013 001277/2013 001850/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005293/2012 005302/2012 005363/2012 005365/2012 005370/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

005708/2011 007776/2011
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ