Протоколи
22 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, както следва:

002342/2009 002710/2010 004403/2012 004803/2009 005075/2008 005208/2012 005387/2012 005388/2012 005390/2012 005392/2012 005393/2012 005516/2012 005894/2012 007358/2011 009149/2007 004016/2012 004025/2012 005023/2012 005391/2012 005442/2012 005521/2012 005526/2012 005529/2012 005539/2012 005560/2012 005569/2012 005593/2012 005594/2012 005596/2012 005598/2012 005599/2012 005600/2012 005631/2012 005651/2012 005710/2012 005715/2012 005744/2012 006097/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

001988/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

001449/2013 001450/2013 001451/2013 001452/2013 001453/2013 001490/2013 001529/2013 003021/2013 003030/2013 003127/2013 003129/2013 003130/2013 003132/2013 003133/2013 003136/2013 003137/2013 003138/2013 003139/2013 003140/2013 003141/2013 003142/2013 003143/2013 003144/2013 003145/2013 003209/2013 003210/2013 003211/2013 003287/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005501/2012 005582/2012 005640/2012 005680/2012 005684/2012 005714/2012 005794/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

003407/2006 004428/2005 004931/2006 008609/2007 012328/2004 024976/2004
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ