Протоколи
20 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000543/2013 001332/2013 001377/2013 001382/2013 001384/2013 001389/2013 001414/2013 001425/2013 001432/2013 001454/2013 001462/2013 001513/2013 001526/2013 001544/2013 001570/2013 001634/2013 001639/2013 001654/2013 011538/2012 012361/2012 000498/2013 000892/2013 001016/2013 001522/2013 001584/2013 001627/2013 001661/2013 001696/2013 001704/2013 001708/2013 001711/2013 001760/2013 001788/2013 001794/2013 001820/2013 001824/2013 001839/2013 001847/2013 001886/2013 001889/2013 001918/2013 001968/2013 001970/2013 003085/2012 009260/2012 013074/2012 013077/2012 013078/2012 013082/2012 013084/2012 013085/2012 013088/2012 013117/2012 013120/2012 013128/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

015009/2013 015144/2013 015166/2013 015344/2013 015373/2013 015405/2013 015423/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

015691/2013 015743/2013 015823/2013 015827/2013 015842/2013 015843/2013 015844/2013 015845/2013 015847/2013 015848/2013 015850/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000597/2013 001157/2013 001659/2013 001712/2013 001871/2013 001986/2013 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ