Протоколи
23 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001467/2013 002036/2013 002053/2013 002055/2013 002056/2013 002057/2013 002058/2013 002059/2013 002061/2013 002062/2013 002063/2013 002064/2013 002065/2013 002068/2013 002079/2013 002084/2013 002086/2013 002091/2013 002108/2013 002111/2013 002116/2013 002120/2013 002121/2013 002123/2013 002125/2013 002131/2013 002132/2013 002133/2013 002134/2013 002136/2013 002137/2013 002141/2013 002143/2013 002145/2013 002148/2013 002150/2013 002155/2013 002161/2013 002169/2013 002178/2013 002186/2013 002193/2013 002262/2012 002297/2013 002312/2013 002314/2013 002353/2013 002466/2013 002493/2013 002497/2013 002538/2013 003222/2010 005719/2010 007063/2008 012340/2012 013577/2012 013689/2012 014654/2012 014690/2012 002003/2013 002009/2013 002032/2013 002035/2013 002100/2013 002130/2013 002138/2013 002139/2013 002140/2013 002142/2013 002296/2013 002321/2013 002401/2013 002405/2013 002470/2013 002471/2013 002487/2013 002525/2013 002656/2013 007233/2012 011238/2012 013882/2012 013958/2012 013988/2012 013995/2012 014001/2012 014004/2012 014085/2012 014089/2012 014128/2012 014295/2012 014298/2012 014390/2012 014394/2012 014638/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

000001/2014 000010/2014 000132/2014 000146/2014 000150/2014 000191/2014 012300/2012 016689/2013 016696/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

000002/2014 000003/2014 015207/2013 016841/2013 016842/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000162/2014 000694/2013 002019/2013 002117/2013 002456/2013 002533/2013 002652/2013 002748/2013 012434/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

005288/2005


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ