Протоколи
29 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001081/2013 001675/2013 001846/2013 003201/2013 003623/2013 003910/2013 004173/2013 004772/2013 014151/2012 014191/2012 000280/2013 000368/2013 000545/2013 000868/2013 001347/2013 003082/2013 003232/2013 003641/2013 003651/2013 003718/2013 003723/2013 003802/2013 003806/2013 003825/2013 003864/2013 003908/2013 003915/2013 003980/2013 003988/2013 004009/2013 004079/2013 004088/2013 004194/2013 004217/2013 004231/2013 004392/2013 004401/2013 004539/2013 014864/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

003636/2013 003820/2013 003823/2013 003880/2013 004236/2013 004335/2013 004339/2013 005016/2013 005686/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

007884/2005 008971/2006 009278/2006 010730/2006 010797/2006 014453/2006

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ