Протоколи
3 от 2014 г. с издаден указ през август / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 3/2014 г.:

1985/2007; 9650/2011.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ