Протоколи
8 от 2014 г. с издаден указ през август / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 8/2014 г.:

11035/2006; 10469/2007; 12247/2007; 4260/2008; 6204/2008; 753/2009; 1699/2009; 7879/2011; 8405/2011.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ