Протоколи
50 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000555/2013 000916/2013 002017/2013 002590/2013 002870/2013 003754/2012 005363/2013 005742/2013 005764/2013 006109/2013 006395/2013 006450/2013 006974/2013 006977/2013 009649/2013 009650/2013 009683/2013 009888/2013 010444/2013 010709/2012 011219/2011 013696/2012 014072/2012 006598/2013 009434/2013 009439/2013 009617/2013 009644/2013 009659/2013 009661/2013 009697/2013 009698/2013 009704/2013 009705/2013 009706/2013 009707/2013 009717/2013 009720/2013 009760/2013 009785/2013 009803/2013 009808/2013 009817/2013 009821/2013 009822/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

003128/2014 004908/2014 004917/2014 004919/2014 004923/2014 004924/2014 004926/2014 004930/2014 004932/2014 004949/2014 004951/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

004558/2014 004559/2014 004560/2014 004561/2014 004562/2014 004563/2014 004564/2014 004565/2014 004566/2014 004757/2014 004760/2014 004761/2014 004841/2014 005537/2014 006817/2014 006818/2014 007106/2014 007284/2014 007285/2014 007286/2014 007352/2014 007353/2014 007355/2014 007356/2014 007357/2014 007359/2014 007360/2014 007361/2014 007476/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000844/2013 001775/2013 003788/2013 004329/2013 004942/2014 006556/2013 009446/2013 009708/2013 009726/2013

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ