Протоколи
51 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

004806/2013 005254/2013 006146/2013 009186/2013 009592/2013 009975/2013 010017/2013 010035/2013 010108/2013 010130/2013 010134/2013 010140/2013 010144/2013 010261/2013 010269/2013 010292/2013 010628/2011 013241/2012 014168/2012 014215/2012 014882/2012 009200/2013 009908/2013 009949/2013 010008/2013 010011/2013 010015/2013 010022/2013 010047/2013 010048/2013 010052/2013 010067/2013 010082/2013 010100/2013 010106/2013 010131/2013 010208/2013 010209/2013 010220/2013 010225/2013 010295/2013 010299/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

003575/2014 003579/2014 003580/2014 003581/2014 003584/2014 003665/2014 003668/2014 003670/2014 003673/2014 003744/2014 003745/2014 004556/2014 007479/2014 007480/2014 007481/2014 007482/2014 007483/2014 007484/2014 007485/2014 007486/2014 007487/2014 007488/2014 007489/2014 007490/2014 007491/2014 007492/2014 007493/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001922/2013 009579/2013 010086/2013 010094/2013 010203/2013 010231/2013 010243/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:
009296/2014 010363/2014

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ