Протоколи
43А от 2014 г. с издаден указ през януари / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:

Преписки от пр. № 43А/2014 г.:

005429/2012 005642/2012 006010/2012 006211/2012 006945/2012 008106/2012 008933/2012 009099/2012 009623/2012 009804/2012 010452/2012 010528/2012 010969/2012 011265/2012 011330/2012 011361/2012 011635/2012 012271/2012 012274/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ