Протоколи
10 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000112/2010 000185/2009 000485/2012 000501/2013 000724/2010 001965/2010 002072/2013 003154/2008 004894/2009 005043/2008 009683/2012 009761/2012 010238/2007 011674/2012 014160/2013 014406/2013 014679/2013 014684/2013 014692/2013 014707/2013 014709/2013 014711/2013 014720/2013 014722/2013 014737/2013 014878/2013 014908/2013 014920/2013 014926/2013 014932/2013 015039/2013 009897/2007 014490/2013 014624/2013 014655/2013 014672/2013 014675/2013 014713/2013 014714/2013 014715/2013 014716/2013 014717/2013 014718/2013 014721/2013 014723/2013 014724/2013 014725/2013 014764/2013 014804/2013 014847/2013 014864/2013 014897/2013 014924/2013 014939/2013 014954/2013 014977/2013 014987/2013 014989/2013 014996/2013 015057/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

014641/2013 014757/2013 014778/2013 014823/2013 014824/2013 014836/2013 014838/2013 014929/2013 014956/2013 014959/2013 014962/2013 014975/2013 015049/2013 015053/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

5426/2008
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ