Протоколи
14 / 2012
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000001/2011 000002/2011 000003/2011 000004/2011 000006/2011 000008/2011 000009/2011 000011/2011 000012/2011 000013/2011 000014/2011 000015/2011 000016/2011 000020/2011 000023/2011 000025/2011 000026/2011 000029/2011 000030/2011 000032/2011 000034/2011 000037/2011 000038/2011 000039/2011 000040/2011 000041/2011 000044/2011 000046/2011 000048/2011 000050/2011 000051/2011 000056/2011 000060/2011 000061/2011 000063/2011 000068/2011 000071/2011 000072/2011 000073/2011 000076/2011 000077/2011 000078/2011 000079/2011 000081/2011 000082/2011 000083/2011 000085/2011 000086/2011 000088/2011 000090/2011 000091/2011 000092/2011 000093/2011 000094/2011 000095/2011 000096/2011 000097/2011 000098/2011 000099/2011 000102/2011 000103/2011 000105/2011 000109/2011 000110/2011 000114/2011 000115/2011 000116/2011 000117/2011 000123/2011 000126/2011 000127/2011 000129/2011 000130/2011 000132/2011 000133/2011 000134/2011 000137/2011 000138/2011 000139/2011 000140/2011 000141/2011 000142/2011 000143/2011 000144/2011 000147/2011 000148/2011 000149/2011 000150/2011 000151/2011 000152/2011 000155/2011 000156/2011 000157/2011 000158/2011 000159/2011 000160/2011 000161/2011 000164/2011 000167/2011 000168/2011 000169/2011 000170/2011 000173/2011 000174/2011 000175/2011 000176/2011 000177/2011 000178/2011 000179/2011 000180/2011 000183/2011 000185/2011 000186/2011 000187/2011 000189/2011 000191/2011 000192/2011 000193/2011 000194/2011 000196/2011 000197/2011 000198/2011 000199/2011 000200/2011 000201/2011 000202/2011 000203/2011 000204/2011 000206/2011 000207/2011 000218/2011 000220/2011 000221/2011 000222/2011 000225/2011 000226/2011 000227/2011 000230/2011 000232/2011 000233/2011 000235/2011 000236/2011 000237/2011 000240/2011 000243/2011 000245/2011 000246/2011 000248/2011 000250/2011 000251/2011 000252/2011 000254/2011 000255/2011 000256/2011 000258/2011 000259/2011 000261/2011 000262/2011 000263/2011 000264/2011 000266/2011 000268/2011 000269/2011 000270/2011 000274/2011 000276/2011 000277/2011 000278/2011 000279/2011 000280/2011 000282/2011 000283/2011 000284/2011 000285/2011 000289/2011 000290/2011 000294/2011 000296/2011 000297/2011 000298/2011 000316/2011 000400/2011 000401/2011 000402/2011 000403/2011 000404/2011 000405/2011 000406/2011 000408/2011 000410/2011 000411/2011 000412/2011 000413/2011 000414/2011 000415/2011 000416/2011 000417/2011 000418/2011 000419/2011 000424/2011 000425/2011 000426/2011 000427/2011 000430/2011 000431/2011 000434/2011 000438/2011 000440/2011 000441/2011 000444/2011 000445/2011 000447/2011 000449/2011 000450/2011 000452/2011 000453/2011 000455/2011 000456/2011 000458/2011 000462/2011 000463/2011 000464/2011 000466/2011 000468/2011 000470/2011 000471/2011 000476/2011 000478/2011 000479/2011 000480/2011 000481/2011 000484/2011 000489/2011 000491/2011 000494/2011 000495/2011 000499/2011 005181/2010 005762/2010 000035/2011 000058/2011 000080/2011 000084/2011 000087/2011 000104/2011 000112/2011 000113/2011 000124/2011 000125/2011 000131/2011 000145/2011 000165/2011 000172/2011 000208/2011 000229/2011 000234/2011 000325/2011 000422/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000922/2011 000953/2011 001481/2011 002335/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

000181/2011 000271/2011 000272/2011 008746/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000027/2011 000033/2011 000036/2011 000045/2011 000047/2011 000049/2011 000057/2011 000074/2011 000075/2011 000089/2011 000188/2011 000190/2011 000267/2011 000409/2011 000429/2011 000486/2011 000492/2011
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ