Протоколи
25 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000723/2009 002465/2009 003019/2011 003776/2010 009395/2011 006128/2012 006145/2012 006167/2012 006175/2012 006201/2012 006235/2012 006252/2012 006287/2012 006299/2012 006315/2012 010007/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005314/2012 006099/2012 006103/2012 006137/2012 006395/2012 008644/2011 009371/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

006196/2012

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ