Протоколи
30 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, както следва:

000735/2011 001963/2010 002861/2010 004782/2009 007239/2011 007008/2012 007036/2012 007042/2012 007046/2012 007061/2012 007113/2012 007124/2012 007140/2012 007183/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

006335/2012 007054/2012 007136/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ