Протоколи
41 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

007501/2012 008613/2012 009139/2012 009222/2012 009225/2012 009232/2012 009243/2012 009259/2012 009272/2012 009296/2012 009298/2012 009299/2012 009376/2012 009568/2012 009570/2012 007912/2012 007915/2012 009043/2012 009169/2012 009191/2012 009212/2012 009214/2012 009229/2012 009234/2012 009235/2012 009254/2012 009263/2012 009264/2012 009273/2012 009281/2012 009297/2012 009313/2012 009370/2012 009395/2012 009440/2012 009569/2012 009573/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

004671/2013 004902/2013 005134/2013 005368/2013 005428/2013 005557/2013 005580/2013 005645/2013 005822/2013 005824/2013 006323/2013 006408/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

008362/2013 008363/2013 008364/2013 008365/2013 008366/2013 008367/2013 008735/2013 008974/2013 009358/2013 009359/2013 009360/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

009194/2012 009328/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

009359/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ