Протоколи
Важно съобщение 27.02.2018 г. / 2018
Всички интервюта с кандидати, подали молба за промяна на гражданството си, насрочени за 07 май 2018 г. се пренасрочват за 11 май 2018 г., поради обявяването на 07 май 2018 г. за неработен ден в Република България. Часовете за провеждане на интервю на 11 май 2018 г. ще се спазват в реда, в който са били определени за 07 май 2018 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ