Протоколи
Важно съобщение! / 2018
Важно съобщение!
В периода от 20.12.2018 г. до 31.12.2018 г. в дирекция „Българско гражданство“ няма да бъдат обслужвани граждани, желаещи да подадат молба за промяна на гражданството си, поради актуализиране на автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“.

Всички кандидати, направили през календарната 2018 г. резервация за подаване на молба за промяна на гражданството си, чиито запазен час е за периода след 20.12.2018 г., следва да направят нова резервация за подаване на документи и провеждане на интервю след 02.01.2019 г. Резервациите, направени през 2018 г. за подаване на молба за промяна на гражданството през 2019 г. ще бъдат анулирани.

Считано от 02.01.2019 г. подаването на молба за промяна на гражданството и провеждане на интервю ще се осъществява само след предварително направена електронна резервация на дата и час на интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Няма да бъдат приемани документи без направена резервация по електронен път.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ