Протоколи
50 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000146/2011 000667/2010 001387/2010 006017/2012 006080/2012 007219/2011 011020/2012 011025/2012 011229/2012 011233/2012 011242/2012 011249/2012 011346/2012 011413/2012 011508/2012 011513/2012 011516/2012 011537/2012 011548/2012 011571/2012 011575/2012 011577/2012 011584/2012 011589/2012 011606/2012 011610/2012 001097/2012 002794/2012 002861/2012 009293/2012 009353/2012 011240/2012 011250/2012 011258/2012 011260/2012 011262/2012 011306/2012 011323/2012 011378/2012 011478/2012 011501/2012 011506/2012 011514/2012 011543/2012 011545/2012 011547/2012 011549/2012 011559/2012 011579/2012 011608/2012 011612/2012 011636/2012 011641/2012 011644/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

005904/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

010198/2006 010199/2006 010569/2006 010622/2006 010848/2006 011600/2006 013833/2006

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005634/2012 011532/2012 011558/2012 011570/2012 011595/2012 011596/2012 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ