Протоколи
3 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

012172/2012 012368/2012 012508/2012 012575/2012 012820/2012 012908/2012 012915/2012 012919/2012 012924/2012 012925/2012 012927/2012 012928/2012 012931/2012 004366/2012 009285/2012 011320/2012 012169/2012 012323/2012 012384/2012 012390/2012 012717/2012 012911/2012 012914/2012 012922/2012 012943/2012 013032/2012 013041/2012 013050/2012 013213/2012 013214/2012 013217/2012 013240/2012 013242/2012 013365/2012 013368/2012 013373/2012 013542/2012 013547/2012 013598/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

005344/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

002597/2013 004376/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

012956/2012 012978/2012 012994/2012 013079/2012 013319/2012 013322/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ